Hypoteční úvěr bez dokládání příjmu je dočasným poskytnutím finančních prostředků jednoho subjektu druhému. Osoba či instituce, která Hypoteční úvěr bez dokládání příjmu poskytne, tedy věřitel, má právo na vrácení prostředků v určeném čase a výši. Dlužník se podepsáním smlouvy zavazuje, že splatí Hypoteční úvěr bez dokládání příjmu včetně připsaných úroků.

Hypoteční úvěr bez dokládání příjmu nedostane každý

O tom, zdali instituce Hypoteční úvěr bez dokládání příjmu poskytne, rozhoduj řada faktorů. Společnost si obvykle zjistí finanční situaci žadatele, jeho schopnost splácet a také to, zdali už není příliš zadlužen. Čím vyšší půjčka je, tím větší obvykle bývá kontrola žadatele. Nižší částky půjčují některé společnosti i bez jakéhokoliv zkoumání peněžní situace klienta.

Způsoby zajištění úvěrů

Pokud chce mít věřitel jistotu, že dostane své prostředky zpět v požadovaném množství a určené době, může si půjčku zajistit. Jištěné úvěry mají obvykle nižší úroky. Jištění může spočívat v zástavě majetku dlužníka, ručit však může také směnkou nebo uzavřením životního pojištění s případným plněním ve prospěch banky. Hypoteční úvěr bez dokládání příjmu je v případě řádného splácení velice bezpečný.

Pravidelné splátky

Klient, který si půjčí peníze, je povinen Hypoteční úvěr bez dokládání příjmu splácet. Obvykle se jedná o pravidelné měsíční splátky, může však splácet také v jiných určených intervalech. Splátka zahrnuje část jistiny spolu s připsanými úroky. Dlužník obvykle dostane od věřitele splátkový kalendář, který by měl být přehledným výčtem jednotlivých splátek. Díky němu ví, jak řádně Hypoteční úvěr bez dokládání příjmu splácet. Najde tam informace o přesné výši i času splátek.

Za určitých podmínek je možné splatit Hypoteční úvěr bez dokládání příjmu předčasně. Úvěr má určitou dobu splatnosti, což je předem zjednané datum, kdy dojde k úplnému splacení úvěru. Dlužník má obvykle možnost splatit úvěry předem, podmínky předčasného splacení jsou určeny ve smlouvě. Předčasné ukončení bývá často spojené s poplatky, které mohou být různě vysoké.